Předmět dotace: repase a výměna oken

Poskytnutá částka: 1 000 000 Kč