Předmět dotace: restaurování dvou cínových svícnů serafínů

Poskytnutá částka: 60 000 Kč