Předmět dotace: obnova havarijního stavu anglického dvorku u kostela 2. etapa 

Poskytnutá částka: 250 000 Kč