Předmět dotace: restaurování veřejného interiéru domu 

Poskytnutá částka: 148 000 Kč