Předmět dotace: opravy zastřešení pultové střechy nad hlavním vstupem do kostela

Poskytnutá částka: 530 000 Kč