Předmět dotace: oprava uličních fasád, včetně opravy klempířských prvků, repase vlajkové žerdi, oprava zábradlí lodžií        

Poskytnutá částka: 211 000 Kč