Předmět dotace: restaurování kazatelny, etapa 2021 - II. část

Poskytnutá částka: 110 000 Kč