Předmět dotace: oprava krovu a střechy severní boční lodi kostela - 1. etapa 

Poskytnutá částka: 920 000 Kč