Předmět dotace: restaurování bočního oltáře Panny Marie Bolestné - 1 socha zavěšený putti, 4 hlavičky putti v nástavci, socha Boha Otce včetně paprsků a oblaků, mušle v konše

Poskytnutá částka: 120 000 Kč