Předmět dotace: obnova a záchrana historického zahradního altánu - I. etapa 

Poskytnutá částka: 1 200 000 Kč