Předmět dotace: oprava fasády domu

Poskytnutá částka: 350 000 Kč