Předmět dotace: restaurování hlavního oltáře, plastik a dořezeb - 3. etapa

Poskytnutá částka: 70 000 Kč