Předmět dotace: havarijní obnova historických štol a odvodnění objektu Pohořelec 147/8 - I. etapa 

Poskytnutá částka: 850 000 Kč