Předmět dotace: restaurování bočního oltáře sv. Vavřince - nástavec včetně obrazového rámu, socha sv. Venerandy, socha sv. Eulálie, oltářní obraz sv. Vavřince

Poskytnutá částka: 100 000 Kč