Předmět dotace: oprava fasády do Nerudovy ulice - I. etapa 

Poskytnutá částka: 910 000 Kč