Předmět dotace: zajištění statiky obvodové zdi, oprava krovu v úseku H            

Poskytnutá částka: 175 000 Kč