Předmět dotace: IV. etapa restaurování varhan - demontáž a gama záření, transporty zbývajících částí; restaurování a restaurátorské rekonstrukce zbývajících píšťal hlavního stroje a pozitivu; restaurování vzdušnic pozitivu; restaurátorská rekonstrukce pedálové klaviatury 

Poskytnutá částka: 400 000 Kč