Předmět dotace: restaurování varhanního stroje

Poskytnutá částka: 400 000 Kč