Výše poskytnutého grantu: 300  000 Kč

Účel grantu: oprava  fasády a rekonstrukce balkónů