Výše poskytnutého grantu: 900 000 Kč

Účel grantu:  výměna kamenných článků fasády, tmelení, patinace, hydrofobizace celého pláště, oprava žaluzií, vitráží, ciferníků