Výše poskytnutého grantu: 1 700 000 Kč

Účel grantu:  oprava uliční fasády, klempířské prvky, oprava střechy, statika