Výše poskytnutého grantu: 4 000 000 Kč

Účel grantu:  restaurování soch, rekonstrukce kamenného pláště, oprava štukového průčelí