Výše poskytnutého grantu: 200 000 Kč

Účel grantu: oprava jižní fasády