Výše poskytnutého grantu: 800 000 Kč

Účel grantu: jižní věž - oprava hrotnice s křížem, štukové výzdoby, omítky, žaluzií, klempířské práce.