Výše poskytnutého grantu: 465 000 Kč

Účel grantu:  restauroávní a výroba faximilie plastiky uliční fasády