Výše poskytnutého grantu: 1 000 000 Kč

Účel grantu:  oprava fasády, statické zajištění