Výše poskytnutého grantu: 250 000 Kč

Účel grantu: oprava severní fasády