Výše poskytnutého grantu: 500 000 Kč

Účel grantu:  výměna střešní krytiny a klempířských prvků, výměna  poškozených krovů