Výše poskytnutého grantu: 500 000 Kč

Účel grantu:  restaurování a obnova fasády, restaurování stávajících oken a doplnění chybějících