Výše poskytnutého grantu:  900  000 Kč

Účel grantu:  rekonstrukce pláště budovy, oprava střechy, terasy a fasády, zábradlí, zasklení schodiště, dlažba, klempířské konstrukce a statické zajištění