Výše poskytnutého grantu: 2 947  000 Kč

Účel grantu:  oprava střechy (krytina, krov, komínová tělesa), výplně otvorů v obvodovém zdivu (okna a balkónové dveře, venkovní rolety), fasáda (oplechování, dešťové svody, fasáda uliční a dvorní)