Výše poskytnutého grantu: 5 000 000 Kč

Účel grantu:  oprava fasády, sanační omítky, výměna či restaurování vadných dveří vstupu a oken včetně mříží, restaurování sousoší a plastik portálů, klempířské detaily říms a svodů, odvětrání fasády