Výše poskytnutého grantu: 500 000 Kč

Účel grantu:  oprava vlhkých částí domu, nadpraží nosných zdí, prasklých kleneb v podzemí