Výše poskytnutého grantu: 200 000 Kč

Účel grantu: obnova a oprava kovaného plotu s kamennou podezdívkou, kované brány a balkónového zábradlí