Výše poskytnutého grantu: 500 000 Kč

Účel grantu: oprava a restaurování  uliční fasády