Výše poskytnutého grantu: 50 000 Kč

Účel grantu:  restaurování 5 vchodových dveří