Úřední hodiny Magistrátu pro veřejnost jsou od 12. 10. 2020 stanoveny takto:

Pondělí               8:00 – 13:00
Středa              13:00 – 18:00


Výkon úředních hodin bude probíhat výlučně na přepážkových pracovištích, ve Škodově paláci je odboru památkové péče vyčleněna přepážka v přízemí budovy, a sice:

Přepážka

Zkratka

Odbor

Pevná l.

58

OPP

Odbor památkové péče

3349

Občanům doporučujeme, aby, pokud je to možné, řešili své záležitosti prostřednictvím telefonické, elektronické či písemné komunikace, a osobní návštěvy úřadu omezili na nejnutnější případy, nejlépe po předchozí domluvě.

Omezení hodin pro veřejnost se týká ve Škodově paláci rovněž agendy CzechPOINT.  

Vstup do budovy z ulice Charvátovy je i nadále uzavřen.


Provoz hlavní podatelny Magistrátu ve Škodově paláci je upraven takto:

Pondělí                8:00 – 13:00       14:00 – 16:00
Úterý                    8:00 – 10:00 13:00 – 15:00
Středa                  8:00 – 10:00       13:00 – 18:00
Čtvrtek                 8:00 – 10:00  13:00 – 15:00
Pátek  zavřeno  

Hlavní podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, pracoviště: Mariánské nám. 2/2, Praha 1 - zavřeno

Více informací na webu Praha.eu