HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO PRO PROVOZOVATELE / UŽIVATELE NEBYTOVÝCH PROSTOR NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE SEMINÁŘE NA TÉMA: „JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI HL. M. PRAHY - PROGRAM PRO OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE V ROCE 2021"

!!! Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu nedostatečného naplnění kapacity semináře byl termín 2. 9. 2020  a 16. 9. zrušen. V případě zájmu nabízíme zájemcům individuální konzultaci.

TERMÍNY KONÁNÍ 3. 8. 2020, 2. 9. 2020, 16. 9. 2020
ČAS KONÁNÍ VŽDY OD 14:00 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 35/29, PRAHA 1, 2. PATRO, MÍSTNOST 201

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. zahájení semináře zástupcem hl. m. Prahy / zástupcem odboru památkové péče MHMP
  2. informace o Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2021 (dále jen Program):
  • informace o pravidlech Programu
  • informace o povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o dotaci
  • informace o elektronickém formulář pro podání žádosti o dotaci na rok 2021

3. dotazy a diskuse
4. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (50 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: martina.soukupova@praha.eu , barbora.drevikovska@praha.eu  NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 00 2064, 236 00 2063.