Dle Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 15 ze dne 11. 1. 2011 ke změně organizační struktury Magistrátu hl. m. Prahy bylo schváleno s účinností od 15.1.2011 zrušení odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Dále Rada hlavního města Prahy schválila s platností od stejného data zřízení odboru památkové péče, převedení oddělení památkové péče z původního odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu do odboru památkové péče a změnu jeho názvu na oddělení státní správy památkové péče. S účinností od 15. 1. 2011 je rovněž zřízeno oddělení podpory ochrany památek a oddělení sekretariátu v odboru památkové péče.