Pod vedením PhDr. Zdeňka Dragouna a PhDr. Jaroslava Podlisky, Ph.D. z Archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, byla 15.11.2010 otevřena v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí hrobka tohoto dánského astronoma působícího na dvoře Rudolfa II. Hlavním důvodem je pokusit se objasnit příčiny jeho smrti. Mezinárodní vědecký tým je složen z odborníků z Česka, Dánska a Švédska.

 

Po vyzvednutí náhrobní desky byla odstraněna vrstva jejího podsypu z r. 1901, kdy byla hrobka otevřena. Do klenby hrobky byl poté vyvrtán otvor, jímž byla do hrobky zavedena sonda s miniaturní kamerou, jejímž úkolem bylo zjistit stav hrobky a přesné místo uložení rakve, aby při odstraňování části klenby, nutné pro vyjmutí rakve s ostatky, nedošlo k poškození rakve. Po odstranění části klenby byla hrobka podrobně zdokumentována, cínová rakev vyjmuta a převezena do laboratoří Národního muzea v Praze, kde bude otevřena a kosterní pozůstatky astronoma budou podrobeny vědeckému zkoumání. Prostor hrobky bude podroben archeologickému výzkumu.   

 

 

Vedoucí dánského týmu Jens Vellev.jpg   Tycho Brahe - 15.11.2010 - kamerové snímky vnitřku hrobky   Tycho Brahe - 15.11.2010 - kamerové snímky vnitřku hrobky   Tycho Brahe - 15.11.2010 - odstranění části klenb.jpg   Tycho Brahe - 15.11.2010 - podsypová vrstva    Tycho Brahe - 15.11.2010 - podsypová vrstva   Tycho Brahe - 15.11.2010 - vyzvednutí deskyens Vellev   

 

Tycho Brahe - 15.11.2010 - vyzvednutí rakve 002.jpg   Tycho Brahe - 15.11.2010 - vyzvednutí rakve 001.jpg   Tycho Brahe - 15.11.2010 - zavedení sondy 001.jpg   Tycho Brahe - 15.11.2010 - zavedení sondy