V pátek 11. června 2010 bude ve 13 hodin  v prostorách Útvaru hl. m. Prahy zahájena výstava soutěžních návrhů na rekonstrukci Průmyslového paláce v Praze. Výstava bude otevřena do 25. června 2010 v přízemí budovy A ve Vyšehradské ulici 57 na Praze 2 každý všední den od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.


Průmyslový palácSOUTĚŽ „REKONSTRUKCE  PRŮMYSLOVÉHO  PALÁCE  A  VÝSTAVBA  PODCHODU  POD  PRŮMYSLOVÝM  PALÁCEM  PROPOJUJÍCÍM  VSTUPNÍ  ČÁST  VÝSTAVIŠTĚ  V  PRAZE  7  S PROSTOREM  KŘIŽÍKOVY  FONTÁNY“


Soutěž byla vypsána 12. března 2010 na základě usnesení Rady hl. m. Prahy (ze dne 22. září 2009),  uveřejněna byla 12. března 2010 v Informačním systému o veřejných zakázkách. Lhůta pro podání soutěžních návrhů byla stanovena do 14. května 2010 do 12.00 hodin včetně. Ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů bylo podáno celkem 11 návrhů a jeden byl podán po skončení této lhůty. Dne 20. května 2010 zasedala  soutěžní porota, která posoudila a hodnotila 11 soutěžních návrhů podaných ve uvedené lhůtě. Výsledkem bylo stanovení pořadí soutěžních návrhů – jako první se umístil soutěžní návrh č. 6 společnosti Cigler Marani Architects, a.s.

Průmyslový palác byl postaven pro Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891. Projekt je dílem architekta Bedřicha Münzbergera, realizace inženýra Františka Prášila. Architektonicky se zde uplatnila pohledově přiznaná kovová nýtovaná konstrukce. Projekt i realizace této konstrukce je prací firmy Českomoravská - Kolben – Daněk, svého času největší strojírny v tehdejším Československu. Autorem vnější výzdoby zděných částí paláce je architekt Bedřich Ohmann, na něhož později navázal architekt Alois Dryák. Na kupoli středové věže paláce byla umístěna parafráze královské koruny s křížem, evokující Svatováclavskou korunu. Interiér byl upraven v roce 1907 podle projektu architekta Josefa Fanty. Po jubilejní Zemské výstavě se na Starém výstavišti a v Průmyslovém paláci konaly další významné výstavy, např. v roce 1895 Československá národopisná výstava, v roce 1898 Výstava architektury a inženýrství, v roce 1908 výstava Obchodní a živnostenské komory. Po roce 1918 se stalo výstaviště včetně Průmyslového paláce součástí Pražských vzorkových veletrhů a pořádaly se v něm nadále velké celostátní výstavy, např. v roce 1922 První kuchařská a číšnická výstava, v roce 1923 XV. mezinárodní výstava automobilů a další. V roce 1948 se zde konal sjezd závodních rad, který mimo jiné přijal rezoluci o znárodnění všech továren a firem s více než 50 zaměstnanci a který předznamenal tzv. Vítězný únor a dobu totality. V letech 1952 - 54 byl palác opatřen novými klenbami a vstupní přístavbou podle návrhu architekta Pavla Smetany pro pořádání sjezdů Komunistické strany. Tehdy se palác přejmenoval na Sjezdový a na jeho věži se objevila rudá hvězda a název PKOJF, což byla zkratka tehdejšího názvu výstaviště - Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. V roce 1991 se Průmyslový palác vrátil svému původnímu účelu, když se v něm konala Všeobecná československá výstava.

Dne 16. října 2008 byla levá polovina Průmyslového paláce zdevastována rozsáhlým požárem.Fotografie z výstavy:

Průmyslový palác - výstava 1 Průmyslový palác - výstava 2 Průmyslový palác - výstava 4 Průmyslový palác - výstava 4