Odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy upozorňuje na blížící se konec termínu pro podání žádosti o grant hl.m.Prahy vlastníkům památkově významných objektů. Žádosti musejí být doručeny na MHMP se všemi přílohami nejpozději dne 30.11.2012!

Formuláře potřebné k podání žádosti o grant hl. m. Prahy na rok 2013 jsou k dispozici zde.

Bližší informace poskytnou rovněž grantoví specialisté Mgr. Ladislav Mečkovský (tel. 236 00 2916, e-mail : ladislav.meckovsky@praha.eu) nebo Jarmila Střeláková (tel. 236 00 2319, e-mail : jarmila.strelakova@praha.eu).