Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (OPP MHMP) připravil a zajistil ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v hl. m.  Praze, sérii  školení pro strážníky městské policie, kteří se pohybují na území Pražské památkové rezervace. První  školení proběhlo  11. 5. 2011.

Po krátkém úvodu  o Pražské památkové rezervaci a  fungování státní správy v oblasti památkové péče se  odborní referenti OPP MHMP zaměřili ve svých příspěvcích  na  povinnosti  vyplývající z památkového zákona, problematiku reklamních plachet na území PPR nebo poškozování historické dlažby chodníků.  Diskutovalo se také o účinné ochraně budov, veřejných plastik, soch a kašen  proti vandalství a sprejerství.