Ztracenka - východní část k ulici Horská


V současnosti je dokončena rekonstrukce zahrady, která je součástí krajinářsky hodnotných svahových porostů pod č. p. 453 - bývalým klášterem augustiánů kanovníků při kostele P. Marie a sv. Karla Velikého, jehož ohradní zdí je zahrada na východě vymezena. Horní část zahrady má parkový charakter, dolní část zahrady byla využívána jako ovocný sad. Zahrada je dokladem historického urbanismu, je součástí nezastavěného zeleného  pásu svahu pod Karlovem a v tom také spočívá její památková hodnota.

Rekonstrukce zahrady spočívala v úpravě vstupů do zahrady, schodiště a zdí. Byly provedeny nové chodníky, venkovní osvětlení, automatický závlahový systém, revitalizace zelených ploch, výsadby nových keřů a stromů. V zahradě byl umístěn nový městský mobiliář.

V rámci obnovy zahrady byla provedena i oprava hradební zdi areálu Muzea policie ČR, které je nemovitou kulturní památkou. V severním místě zahrady byla hradební zeď v havarijním stavu.


Ztracenka - severní část   Ztracenka - jižní pohled   Ztracenka 5   Ztracenka 1   Ztracenka 4   Ztracenka 3   Ztracenka 2