Cigler 9

Náměstek primátora hl. m. Prahy Milan Richter představil včera vítězný návrh architektonické soutěže „Rekonstrukce Průmyslového paláce a výstavba podchodu pod Průmyslovým palácem propojujícím vstupní část Výstaviště v Praze 7 s prostorem Křižíkovy fontány“. O udělení 1. soutěžní ceny ve výši 600.000,- Kč účastníkovi s identifikačním číslem 6, Cigler Marani Architects, a.s., rozhodla včera městská rada.

Soutěž byla vypsána 12. března 2010 na základě usnesení Rady hl. m. Prahy (ze dne 22. 9. 2009),  uveřejněna byla 12. března 2010 v Informačním systému o veřejných zakázkách. Lhůta pro podání soutěžních návrhů byla stanovena do 14. 5. 2010 do 12.00 hodin včetně. Ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů bylo podáno celkem 11 návrhů a jeden byl podán po skončení této lhůty. Dne 20. května zasedala  soutěžní porota, která posoudila a hodnotila 11 soutěžních návrhů podaných ve stanovené lhůtě. Výsledkem bylo stanovení pořadí soutěžních návrhů – jako první se umístil soutěžní návrh č. 6, jako autor byl identifikována společnost Cigler Marani Architects, a.s. Podle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy bude vítězi udělena 1. soutěžní cena ve výši 600.000,- Kč.

„Odborníci vybrali velmi kvalitní architektonický návrh řešící nejen obnovu shořelého křídla Průmyslového paláce a výstavbu podchodu spojujícího nově horní a dolní část areálu, ale širší vazby a vztahy holešovického Výstaviště. Jisté je, že Praha bude realizovat repliku Průmyslového paláce a podchod, o uskutečnění dalších částí návrhu rozhodnou především finance. V každém případě je dobré, že návrh řeší základní část areálu jako celek, ať již bude realizován ihned nebo postupně. S vítězem soutěže nyní neprodleně zahájíme jednací řízení bez uveřejnění na zhotovitele projektové dokumentace, až zpracuje projektovou dokumentaci, budou následovat další kroky včetně soutěže na výběr dodavatele stavby,“  řekl náměstek primátora Milan Richter.


Cigler 10 Cigler 11

Cigler 5 Cigler 2 Cigler 3 Cigler 1 Cigler 6 Cigler 7 Cigler 8Cigler 4