Kavárna Svět

Započala 1. etapa rekonstrukce polyfunkčního domu – paláce „Svět“, který byl definitivně dostavěn v roce 1935 podle návrhu stavitele Ing. Františka Havleny z roku 1932. Objednatelem, investorem a prvním majitelem byl podnikatel Ladislav Svět. Nárožní funkcionalistický objekt byl postaven na lichoběžníkové parcele. Dvě krajní křídla jsou pětipatrová, s ustupujícím 6. patrem.
Vložená střední část je dvoupatrová. Nad druhým ustupujícím patrem je umístěna ocelová plastika zeměkoule. 

V 1. etapě rekonstrukce objektu bude odstraněna stávající boční přístavba, která je v havarijním stavu, a nahrazena replikou. Při opravě pláště domu bude pak prioritou zachování dobového výrazu fasád, zachování opticko-akustických vlastností omítky a její barevnosti. Při doplnění obkladů kopiemi bude respektováno přesné barevné rozvržení i úzké spárování. Současný  vlastník  a  investor  kulturní památky, společnost Crispino nemovitosti s. r. o. předpokládá, že na podzim tohoto roku bude již plášť budovy obnoven.

S ohledem ke kulturně historickým hodnotám bude obnoven Automat Svět, do něhož je zasazen děj některých povídek Bohumila Hrabala. Vzhledem k současnému stavebně technickému stavu objektu, doloženému statickými posudky, byla však připuštěna adaptace prostor kina na obchodní prostory s příslušnými úpravami pro vstup návštěvníků a zásobování – záměna schodišť mezi 1. PP a 1. NP za eskalátory a výtahy.

Veškeré hodnotné prvky budou při stavbě ochráněny. Podmínky stanovené pro rekonstrukci domu směřují zejména k zachování hodnotných autentických prvků a prostor. Jejich obnova bude vycházet ze zpracovaného stavebně historického průzkumu a inventarizace autentických prvků. V prostorách kavárny a automatu budou použity prvky a materiály, které korespondují s původní výbavou objektu. Mozaiky Bohyně a Merkura budou během stavby ochráněny, odborně vyjmuty z dosavadního umístění a osazeny na vhodné místo veřejného interiéru vstupní dvorany tak, aby mohly být opět důstojně prezentovány.