Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1816 ze dne 26. 10. 2010 schválila návrh na poskytnutí finančních prostředků při přijetí Partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2010.Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1816 ze dne 26. 10. 2010 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2010