Novogotická brána - Stromovka 1

Dne 15. 9. 2010 byla poškozena při průjezdu vozidla Avia dekorace hlavní novogotické brány do areálu obory Stromovka u Místodržitelského paláce.

Původně lovecký hrádek založil Vladislav Jagelonský r. 1495. Za Rudolfa II. byl hrádek přestavěn v renesančním slohu. Do dnešní podoby v novogotickém slohu byl uveden v r. 1805 podle projektu J. Fischera. Novogotická brána do Královské obory byla vybudována roku 1814.

Vlastníkem pozemku a dotčené brány je hl. m.  Praha. Obnova poškozené brány bude projednána s orgánem památkové péče.


Novogotická brána - Stromovka 3   Novogotická brána - Stromovka 2   Novogotická brána - Stromovka 4   Novogotická brána - Stromovka 5   Novogotická brána - Stromovka 6   Novogotická brána - Stromovka 7
  
Poškození novogotické brány - Stromovka 2   Poškození novogotické brány - Stromovka 1   Poškození novogotické brány - Stromovka 3