Revoluční 8


Předmětem projektu je návrh novostavby sedmipodlažního objektu a stavebních úprav stávajícího objektu čp. 1244, který je nemovitou kulturní památkou (r. č. 40044/1190). Navržený komplex, situovaný v silně pohledově exponované poloze při nábřeží, má mít převážně administrativně-obchodní funkci, bytová funkce je v navrženém projektu marginální. Novostavba je řešena na nezastavěných pozemcích a na místě stávajících objektů, které jsou pro tento účel demolovány: objekt čp. 1502 v Revoluční ulici a přízemní hospodářské stavby na části dvora čp. 1244. Objekt čp. 1244 má být zachován, pouze je navrženo ubourání pavlače. Rovněž se počítá se zachováním domku pro uskladnění povozů přistavěném k vodárenské věži roku 1846. Zároveň proběhne terénní úprava dvorku podél severního nábřežního průčelí při čp. 1244 pro sklonitou příjezdovou obousměrnou rampu do garáží a odstranění náletové vegetace podél vjezdu do parkingu. Novostavba zasahuje severní chodník v šířce 6 m, na východní straně u vodárenské věže je plocha vyhrazená pro parkování na ulici pro 5 aut.

Navrhovaný polyfunkční komplex se sestává ze dvou hmot: A - kubická hmota do Revoluční ulice na místě po demolici čp. 1502; B - dvorní členitá část.

A: Hlavní hmota nárožního bloku je sedmi podlažní se třemi podzemními podlažími pro parkování. Povrchová úprava fasád je navržena z lícového zdiva, skleněné plochy mají velké měřítko pravidelného rastru ocelových rámů, spodní čtyři podlaží severovýchodního nároží a převážná část průčelí do Revoluční ulice (ve všech podlažích) jsou kompletně prosklená.

B: Na hlavní kubickou hmotu navazuje užší křídlo. Podélná strana novostavby přiléhá ke slepé severní stěně domu čp. 1403, vyplňuje dvůr na místě demolovaného hospodářského objektu. Od 4. NP výš jsou podlaží půdorysně širší, svým přesahem zakrývají plochu dvorku, vykonzolovaná až nad střechu čp. 1244 v obou kolmých směrech a nad domek bývalé vozovny.

Architektonický návrh: RH-ARCH, Praha


Revoluční - půdorys   Revoluční 8   Revoluční 7   Revoluční 6   Revoluční 5   Revoluční 4   Revoluční 3  

Revoluční 2   Revoluční 1