Trnka - přepážky OSV

V rámci zlepšování služeb veřejnosti a zvyšování dostupnosti veřejných služeb pro občany formou Supermarketu veřejných služeb vznikl nový Odbor služby veřejnosti (OSV) Magistrátu hl. m. Prahy. Ten jakožto specializované odborné pracoviště a kontaktní místo bude mít na starosti péči o zákazníky. Dnes byly slavnostně otevřeny přepážky tohoto nového odboru a začal provoz pro veřejnost.

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Martin Trnka spolu s pověřenou ředitelkou nového odboru Služeb veřejnosti Jiřinou Rosákovou představili dne 24. května 2010 přítomným služby, které se budou klientům ve Škodově paláci na přepážkách 11 - 20 poskytovat. Přepážky jsou otevřeny vždy v dvou směnném provozu pondělí - čtvrtek od 8.00 do 18.00 hodin a v pátek od 8.00 do 16.00 hodin.

„Nový odbor bude sloužit jako specializované odborné pracoviště a hlavně jako kontaktní místo mezi klientem a úředníkem. Na nových přepážkách vás úředník v případě potřeby zkontaktuje na konkrétního odborného referenta příslušného odboru. Snažíme se zde vytvořit tak zvaný front office, kterým chceme odstranit bariéru mezi klientem a úředníkem,“ řekl ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Trnka.

Přepážky Služeb veřejnosti poskytují tyto služby:

  • Odborné informace o agendách jednotlivých odborů MHMP
  • Zajištění konzultační a poradenské činnost
  • Ověřování dokumentů a podpisů
  • Zajištění konzultací s konkrétním odborným referentem
  • Poskytování veřejných formulářů a žádostí
  • Czech POINT
  • Podatelna

Nový Odbor služeb veřejnosti je tvořen 22 zaměstnanci, kteří byli delegováni z jiných odborů, nedošlo tedy k navýšení počtu systemizovaných míst, a tedy ani k navýšení mzdových prostředků. OSV sídlí jak ve Škodově paláci na přepážkách 11 - 20, tak v budově Nové radnice na Mariánském náměstí v Informačním centru.